KLIK SZERVEZET

Köznevelés-igazgatási Főosztály

A szakterület feladata a tankerületek köznevelés-igazgatással kapcsolatos feladatainak egységes szakmai irányítása, tevékenységük koordinálása.

Szakképzés-szervezési Főosztály

A főosztály látja el szakképzési-szervezési feladatok egységes szakmai irányítását, a megyeközponti tankerületek szakképzés-irányítási feladatainak koordinálását.

Fejlesztési Főosztály

A Fejlesztési Főosztály közreműködik a területi szervek szakmai és funkcionális irányításában, a köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálásában.

Gazdasági Szervezet

A Gazdasági Szervezet a központi szerv szervezeti egységei bevonásával, a területi szerveken keresztül irányítja a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok ellátását, közreműködik a területi szervek funkcionális irányításában.

Informatikai Főosztály

Az Informatikai Főosztály felügyeleti és stratégiai feladatokat lát el az informatikai eszközök és rendszerek üzemeltetésében.

Jogi és Személyügyi Főosztály

A főosztály a személyügyi és jogi döntésekkel összefüggő feladatokat látja el.

Koordinációs és Minőségirányítási Főosztály

A főosztály többek között irányítja a szakmai főosztályok tevékenységét, összehangolja a területi szervek tevékenységét, koordinálja a KLIK minőségirányítási rendszerének kialakításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat.
http://klik.gov.hu