A pedagógusok munkájának új szabályozása három alapelvre.

EMMI közlemény:
A gyerekek az igazi nyertesek.

A pedagógushivatást támogató előmeneteli rendszeren belül megvalósuló béremelés kedvezményezettjei az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, de igazi nyertesei a gyerekek. A pedagógusok nagyobb anyagi megbecsülése jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az óvodások és az iskolások az ország minden pontján egyformán jó, magas színvonalú nevelésben-oktatásban, a korábbinál is nagyobb figyelemben részesüljenek.

Szeptember elsejétől az átlagosan 34 százalékos pedagógus-béremelés az első lépés azon az úton, amely a tanító emberek munkáját jelentőségével arányosan elismerő bérezéshez és a kiszámítható, nagyobb teljesítményre ösztönző előmeneteli rendszer kiteljesedéséhez vezet. Az idei emelést követően a pedagógusok bére 2017-ig minden tanév kezdetén a jogszabályba foglalt mértékkel növekszik. A bérek értékállóságát garantálja, hogy az illetmények számítási alapja a mindenkori minimálbér, a minimálbéremeléssel a pedagógusok fizetése automatikusan nő. A minősítési rendszer elindulásáig minden pedagógus azonos kategóriába kerül, de fizetése a pályán eltöltött idő függvényében növekszik. A minősítési rendszer e tanévi indulása pedig a bérezésben is kifejezésre juttatja majd az elvégzett munka valós értékeit.

A pedagógusok munkájának új szabályozása három alapelvre, a biztonságra, az igazságosságra, és a kiszámíthatóságra épült.

Biztonságot ad a pályán lévőknek az a tény, hogy a kormány hosszú távon számít rájuk. Az azonos munkáért azonos bér, a kiegyenlített beosztási rend igazságosabb viszonyokat teremt. Az új rendszer felszámolja az aránytalan, már-már elfogadhatatlan nagyságrendű, minőségrontó túlmunka önkéntes vagy kényszerű vállalásának lehetőségét. Megszűnnek a korábban jellemző kirívó eltérések a bérekben, amelyek sokszor nem a pedagógus valódi munkája alapján differenciálódtak, hanem az alapján, hogy az önkormányzatnak milyen anyagi lehetőségei voltak. A több mint 160 ezer pedagógus bére jelentősen nő, de mintegy 4 ezer pedagógus és intézményvezető bére olyan magas volt, amit nem fedez a jelenlegi egységes béremelés. Mindazok, akik ebbe a kategóriába tartoznak, a rendszeresen jogszerűen kifizetett, teljesítmény alapú bértételeik után kompenzációt kapnak. A bérkompenzációt a novemberi fizetésükkel visszamenőlegesen egy összegben vehetik át. A KLIK által összehívott bérelemző munkacsoport útmutatót készített a bérkompenzáció – egyedi megoldásokat is kezelő – egységes elveinek alkalmazására.

Kiszámíthatóvá teszi a pályát, hogy már a hivatás választásakor megismerhető az életút. A pedagógusok minősítésével a szülő garanciát kap arra, hogy gyermeke megfelelő minőségű oktatást kap.

A 2014-es esztendőben a bérek fedezetére szolgáló 150 milliárd forint többletforrás előteremtése a magyar emberek közös sikere. A pedagógushivatást támogató rendszer bevezetése, a köznevelés megújítása egyrészt a kormány pedagógusok iránti tiszteletét és nagyrabecsülését fejezi ki, másrészt a felnövekvő nemzedék jövője iránti felelősségvállalást tükrözi. A magas minőségű köznevelés Magyarország polgárainak, elsősorban a gyermekeknek érdekét szolgálja. FORRÁS:http://klik.gov.hu

This entry was posted in Egyéb and tagged . Bookmark the permalink.