Rögzítik a pedagógus-átsorolások adatait.

A munkakörhöz előírt legmagasabb végzettség szerint kapják új besorolásukat a pedagógusok

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületeinek munkatársai folyamatosan rögzítik a pedagógus-átsorolások adatait a Magyar Államkincstár központi illetmény-számfejtő rendszerében. Az átsorolások a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően történnek.
A jogszabályok rendelkezései alapján a munkakörhöz előírt legmagasabb iskolai végzettség figyelembe vétele szükséges az átsorolásoknál.

Az átsorolások két ütemben zajlanak. Az I. ütemben, a szeptember havi fizetésekben a jogszabályokban foglalt garantált illetményt és minimum szinten beállított  pótlékokat kapják meg a pedagógusok. Ezt követően, a bérkompenzáció elveinek kialakítása során, az egyéni bérkompenzáció érvényesítésére 2013. október folyamán kerül sor.
Az átsorolási dokumentum tételesen rögzíti a garantált illetmény és a pótlékok jogcímét és mértékét. Az átsorolásnak nem kötelező eleme a korábbi bér feltüntetése,  hiszen az előző okiratok ezt tartalmazzák, az  illetménynövekedés ezek alapján követhető.
Az illetmények átsorolása jogszabályon alapul, ezért az ezt megállapító okirat átvételének megtagadása nem akadálya az új illetmény folyósításának. FORRÁS:http://klik.gov.hu

This entry was posted in Egyéb and tagged , , . Bookmark the permalink.